Spřáhla

Naše společnost vyvíjí, vyrábí a dodává mechanická a nouzová spřáhla určená pro vozidla lehké trakce. Mechanická spřáhla jsou určena pro trvalé spřažení dvou vozidel v provozu. Nouzová spřáhla jsou používána pro odtažení nebo odtlačení prázdného tramvajového vozu v případě, že vozidlo není schopno pohybu pomocí vlastního pohonu. Ve složeném stavu je spřáhlo uloženo pod vozem, kde je zajištěno proti pohybu a vibracím.

Aplikace
 • lehká trakční vozidla
 • tramvaje               
Funkce
 • trvalé spřažení dvou kolejových vozidel
 • nouzové spřažení dvou kolejových vozidel
Základní dělení
 • mechanicky ovládané spřáhlo pro trvalé použití
 • mechanicky ovládané spřáhlo pro nouzové použití
 • skládací x neskládací spřáhlo
Zákaznická řešení
 • ANO dle technické specifikace zákazníka
Možnosti
 • max. statické provozní zatížení spřáhla v tahu a tlaku – od 60kN do 300kN
 • skládací x neskládací
 • typ hlavy: „Albert“ x „Pražská“
 • podpůrný mechanismus horizontální polohy
 • pružný element – eliminace tahových a tlakových dynamických sil v ose spřáhla
 • zalomení spřáhla pomocí páky nebo použití výhybkové tyče
 • aretační mechanismus – parkovací protikus pro bezpečné uložení zalomeného spřáhla
 • variabilita délky spřáhla a jeho hlavních částí
Výhody
 • zákaznické řešení
 • vysoká spolehlivost
 • jednoduchá montáž
 • dlouhá životnost
 • minimální požadavky na údržbu
Dle normy
 • EN15020
Max. horizontální vychýlení
 • ± 45°
Max. vertikální vychýlení
 • ± 7°
Teplotní rozsah
 • -40°C - +50°C